Vol 1, No 2 (2014)

July-September 2014

Table of Contents

Original Research Articles

Vijay Satishchandra Sharma, Sucheta Tidke, Benhur John Premendra

DOI: 10.5455/2349-3259.ijct20140802
PDF
31-36
Vinay Kumar N, Gugapriya TS, Arun T. Guru, Nalinakumari SD

DOI: 10.5455/2349-3259.ijct20140801
PDF
37-40
Akash Gupta, Ravi Prakash, Vinita Singh, Jaishree Bogra, Dinesh Kaushal, Mohd. Parvez Khan, Vishwajeet Singh

DOI: 10.5455/2349-3259.ijct20140810
PDF
41-48
Pradeep K. Pazare, Vithalrao P. Dandge, Nilofer S. Mujawar, Meenakshi Girish

DOI: 10.5455/2349-3259.ijct20140803
PDF
49-54
Hemanth Raj MN, Bhanushree G, Raman M. Hulinaykar, Vijayanath V

DOI: 10.5455/2349-3259.ijct20140804
PDF
55-61
Chirayu V. Vaidya, Drusty K. Majmudar

DOI: 10.5455/2349-3259.ijct20140805
PDF
62-66
PDF
67-69
Ganesan G. Ram, Srinivasan Rajappa

DOI: 10.5455/2349-3259.ijct20140811
PDF
70-74

Letter to the Editor

Ganesh Singh Dharmshaktu

DOI: 10.5455/2349-3259.ijct20140808
PDF
75
Shekhar Goyal, Akhil Kapoor, Indra Bhadu

DOI: 10.5455/2349-3259.ijct20140809
PDF
76-77